ANUNT CONCURS 2019

0
331

622/16.10.2019

ANUNŢ

Cocnurs post vacant

Denumirea postului pentru care se organizează concursul: INGRIJITOR

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:

 • cerere de inscriere la concurs
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;);
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului:
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;

Precizari privind dosarul de inscriere:

 • Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 • Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului (12.11.2019).

Locul de depunere a dosarului de concurs şi persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs

Dosarele de inscriere se depun la sediul unității.

Persoana de contact: AVRAM LAURA

Condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post

 1. CONDIȚII GENERALE
 • Studii medii
 1. CONDIȚII SPECIFICE
  • Cunostinte de igiena scolara demonstrata din documentele atasate la dosarul de inscriere
  • Exeprienta in domeniul postului de cel putin 6 luni demonstrate prin documentele atasate la dosarul de inscriere

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora

 1. Selecție dosare – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova, 05.11.2019,ora 10.00
 2. Proba scrisa – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova 12.11.2019,ora 10.00,
 3. Proba practica – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova 14.11.2019,ora 10.00,
  • La proba practica participa doar cine a promovat proba scrisa cu minim 50 de puncte .
 4. Interviu – Grădinița cu P.P. Căsuța cu Povești,Craiova, 15.11.2019,ora 10.00

Bibliografia şi tematica

 • OMS 1955/1995
 • LEGEA 319/2006
 • LEGEA 307/2006

Calendarul de desfăşurare a concursului

 • Depunere dosare inscriere: 21 octombrie – 01 noiembrie 2019, între orele 1000 -1200
 • Selecție dosare: 05.11.2019,ora 1000
 • Afisare rezultate selecție dosare : 06.11.2019,ora 1400
 • Depunere contestații selectie dosare: 07.11.2019 în intervalul orar 1000 -1400
 • Afisare rezultate selectie dosare dupa contestatie: 08.11.2019, ora 1400
 • Proba scrisă : 12.11.2019,ora 1000
 • Afisare rezultate proba scrisă : 13.11.2019,ora 1400
 • Depunere contestații proba scrisa: 13.08.2019 în intervalul orar 1000 -1400
 • Afisare rezultate proba scrisă dupa contestatii : 13.11.2019, ora 1800
 • Proba practica : 14.11.2019, ora 1000
 • Afisare rezultate proba practica : 14.11.2019, ora 1400
 • Interviu: 15.11.2019, 0ra 1000
 • Afișare rezultate finale : 18.11.2019, 0ra 1200

 

 Descrierea postului:

Sarcini generale:

 • Pregatirea profesionala impusa incadrarii pe post;
 • Respectarea programului zilnic de lucru ;
 • Comportament adecvat institutiei de invatamat ;
 • Dragoste, atasament, grija si respect pentru copii;

Obiectivele operationale ale postului :

 • Sa respecte normele PSI şi NTSM caracteristice locului de muncă;
 • Sa execute orice alte sarcini primite de la şeful direct sau de la conducerea şcolii;
 1. GESTIONAREA BUNURILOR:
 1. Preia sub inventar, de la administrator, bunurile din sălile de grupă, holuri, grup sanitar, cămări, curte, spaţii de joacă şi răspunde de păstrarea lor;
 2. Preia materialele de curăţenie săptămânal sau ori de câte ori este nevoie de ele;
 3. Răspunde de bunurile personale ale copiilor, educatoarelor, a tuturor persoanelor aflate în sala de grupă, holuri, vestiare şi holuri
 1. b) EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE ÎNGRIJIRE A SECTORULUI

1.Aspirarea prafului;

2.Ştergerea prafului de pe mobilier, flori, calorifere, pervazuri, etc;

3.Măturarea spaţiilor care nu se aspiră;

4.Spălat geamuri, uşi, mobilier, faianţă, duşumele, gresie;

5.Dezinfecţia grupurilor sanitare zilnic(W.C.-uri, chiuvete, faianţă, gresie);

6.Dezinfecţia jucăriilor şi a mobilierului (săptămânal);

7.Îngrijeşte florile din sălile de grupă, holuri şi din curte;

8.Păstreză instalaţiile sanitare şi de încălzire centrală în condiţii normale de funcţionare;

9.Asigură curăţenia aparatelor de joacă, din spaţiile de joacă din curtea grădiniţei;

10.Asigură curăţenia în toată incinta grădiniţei;

11.Execută mici lucrări de reparaţii (vopsit mobilier, văruit);

13.Aşterne şi aranjează paturile copiilor la culcare şi sculare;

14.Îmbracă şi dezbracă copiii la culcare şi sculare sau in alte situatii neprevazute, etc.;

15.Încalţă şi descalţă copiii;

16.Supraveghează copiii în lipsa educatoarei şi răspunde de securitatea acestora, daca este solicitata (exemplu: sedinte, consilii sau alte probleme de serviciu);

17.Însoţeşte copiii la toaletă, la baie, la sala de mese şi dormitoare, în curtea de joacă, în excursii, plimbări;

18.Supraveghează copiii în timpul somnului dacă este solicitată.

 1. c) CONSERVAREA BUNURILOR:
 • Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele, W.C.-le şi semnalează defecţiunile constatate directorului, administratorului, muncitorului de întreţinere sau responsabilelor cu igiena şi curăţenia;

PROGRAMUL ZILNIC

 • 30 – 08.00 – stergerea prafului in salile de grupa si pe holuri

– primirea şi supravegherea copiilor până la sosirea educatoarelor;

– alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii.

 • 00 -08.30 – primirea copiilor;

–aranjarea meselor si servirea meselor

 • 45 – 13.00 – servirea pranzului

– pregătirea  pătuţurilor pentru culcare şi aranjarea sălii de grupă, aerisirea sălilor;

– strangerea mesei, efectuarea curăţeniei

 • 00-13,30 – imbrăcarea copiilor în pijama;
 • 30-15.30 – efectuarea curăţeniei pe holuri, grup sanitar,
 • 30-16.00 -îmbrăcarea copiilor, adunarea lenjeriei şi a pătuţurilor;
 • 00-16,30 – servirea gustarii
 • 00 -18.00 – supravegherea plecarii copiilor acasă;
 • 00-19.30 efectuarea curăţeniei în sălile de grupă, aspirarea tuturor spaţiilor,

-verificarea tuturor aparatelor, instalaţiilor, uşilor şi geamurilor din unitate.

 1. d) Activitati suplimentare neprevazute in incadrarea pe post, efectuate prin note de serviciu.

În funcţie de nevoile specifice unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii, în condiţiile legii.

 

Nr……………./ ……………………..2019

C E R E R E

Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________ cu domiciliul în localitatea______________________str. ____________________

 1. _____bl.________ ap. _____ judetul ____________, telefon ______________, mobil ___________________, posesor al C.I./B.I. seria _____ nr. _____________ eliberat de _______________________________la data de _________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor copii.

 

La prezenta anexez documentele necesare pentru înscriere:

 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;);
 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului:
 3. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. Curriculum vitae;

 

 

Vă mulţumesc!

 

Data: _________________                                                                    Semnătura

 

 

 

Comisiei de concurs din Gradinita cu Program Prelungit Casuta cu P

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.