Alexandra Presura, deputat PSD, interpelare la ministrul Educatiei cu privire la desfintarea clasei de filologie la Liceul tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea

807

Parlamentul României

Camera Deputaților

Întrebare

Către: Domnul Sorin- Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației și Cercetării

De la : Alexandra Presură, deputat PSD – circumscripția 17 Dolj

Obiectul întrebării: Desființarea unor specializări de filieră teoretică de la

liceele tehnologice

Domnule Ministru,

La începutul lunii ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, a luat decizia ca, la Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din orașul Segarcea, să nu mai funcționeze specializarea de filologie, filiera teoretică începând cu anul școlar 2021-2022.

Desființarea acestei specializări a creat mari nemulțumiri în rândul asociațiilor de elevi și părinți și a profesorilor pentru că este afectată o generație de copii, care datorită nivelului de trai scăzut din zonă, va fi condamnată la o educație insuficientă, în contrast cu aspirațiile sale.

Decizia luată va crea multiple probleme părinților și copiilor care doresc să învețe și pe filiera teoretică.

Menținerea specializării de filologie la Liceul tehnologic „Horia Vintilă” este susținută de faptul că orașul și liceul se află într-o zonă cu populație defavorizată, cu venituri insuficiente pentru asigurarea cheltuielilor cu școlarizarea copiilor în altă localitate. Aproximativ 60% din elevii liceului provin din familii defavorizate și din familii numeroase, lipsite de resurse pentru o educație în altă localitate.

Trebuie prezentat că decizia luată în cadrul CA ISJ Dolj nu a avut la bază criterii clare și adoptate realităților demografice din orașul Segarcea și zona rurală apropiată de oraș și nu a fost precedată de consultări cu toți factorii implicați în procesul educațional de la acest liceu și nici cu autoritățile locale.

În acest cadru este de evidențiat că prevederile Ordinului ministrului Educației nr. 5599/2020 nu au fost respectate, pentru că fundamentarea proiectului planului de școlarizare nu s-a bazat, în cadrul criteriului geografic, pe cerința „promovării unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și rural”.

Având în vedere art.112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, în vederea clarificării acestei situații, vă adresez următoarele întrebări:

  1. Care au fost criteriile concrete aplicate de ISJ Dolj în eliminarea unor specializări de filieră teoretică de la liceele tehnologice?
  1. Care este strategia ministerului cu privire la reducerea abandonului școlar, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană în zonele mai defavorizate sau cu o populație dezavantajată din punct de vedere al veniturilor ce pot fi alocați pentru educația copiilor?
  1. Care este abordarea ministerului cu privire la posibilitatea copiilor din zone geografice mai defavorizate de a se specializa și în domenii teoretice fără a fi nevoie să se deplaseze în marile orașe cu licee teoretice?
  1. Ținând cont de faptul că elevul este și trebuie să fie principalul beneficiar al sistemului de învățământ, dumneavoastră cum apreciați rolul asociației părinților și elevilor în luarea deciziilor cu privire la planurile de școlarizare?

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la fiecare întrebare, în termenul prevăzut de lege.

Cu stimă,

Alexandra Presură

Deputat PSD-Circumscripția 17 Dolj