Administrația Națională ”Apele Române” implementează proiectul ”WATMAN – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”

687

aba jiuAdministrația Națională ”Apele Române” implementează proiectul ”WATMAN – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”, proiect  prin care se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situațiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă și ape mari, poluări sau accidente la sistemul  de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului , Apelor şi Pădurilor (MMAP). 

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele și dotările, vor fi instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 Bazine Hidrografice: Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș – Vedea, Buzău – Ialomița, Siret, Prut – Bârlad și Dobrogea – Litoral.

Proiectul are o valoare de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Obiectivul general al proiectului WATMAN este de a contribui la managementul sustenabil al resurselor de apă în majoritatea zonelor, prin implementarea măsurilor structurale şi nestructurale şi de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, în vederea reducerii incidenţei dezastrelor naturale ce afectează populaţia României.

Printre obiectivele specifice socio – economice regăsim: întărirea capacității de intervenție în caz de inundații a A.N. ”Apele Române”, dar și îmbunătățirea sistemului de alarmare și avertizare a populației din zonele afectate de inundații și reducerea timpului de reacție, în vederea prevenirii efectelor inundațiilor.

Proiectul îndeplinește obiectivul global al POS Mediu de protecție și îmbunătățire a calității mediului, precum şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populației prin faptul că aproximativ 1,5 milioane de locuitori din zonele vulnerabile vor beneficia de informații, în timp real, privind evoluția și gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

Beneficiile directe ale proiectului WATMAN

Beneficiile directe ale proiectului WATMAN la nivelul bazinului hidrografic Jiu sunt: optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente aflate în administrarea Administrația Bazinale de Apă Jiu;  informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care  vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră; monitorizarea de la distanță, 24 din 24 de ore și în timp real, a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice; retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”; integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile.

La nivelul Administrației Bazinale de Jiu prin proiectul WATMAN se vor realiza:

  • În judetul Dolj : vor fi amplasate un numar de 7 statii automatizate din care:

– 5 statii automatizate pentru masurarea calitatii apei: Isalnita – Amaradia, Bechet – Dunare, Calafat – Dunare, Malu Mare – Jiu, Podari Jiu.

– O statie pentru marirea gradului de siguranta la baraje: Baraj Isalnita.

– O statie pentru masurarea debitelor la folosinte : SE Craiova – Canal de apa calda.

  • În Judetul Gorj: vor fi amplasate un numar de 10 statii automatizate din care:

– 4 statii automatizate pentru masurarea calitatii apei: Pesteana – Cioiana, Turburea – Gilort, Dragutesti – Aval evacuare APA REGIO , Stoina – Amaradia.

– 4 statii pentru masurarea debitelor la folosinte: SE Rovinari, Pestisani – APA REGIO captare Clocotis, Stanesti – APA REGIO captare Susita, Barbatesti – Statia de apa Socu,

– O statie automatizata cu senzori pentru masurarea precipitatiilor lichide si solide la Polovragi.

– O statie automatizata cu senzori pentru marirea gradului de siguranta la baraje: Baraj Rovinari.

  • În judetul Mehedinti: vor fi amplasate 3 statii automatizate cu senzori pentru masurarea calitatii apei in localitatile Fata Motrului – Motru, Simian – Dunare, Simian – Topolnita.
  • În judetul Hunedoara: vor fi amplasate 7 statii automatizate din care:

– 5 statii automatizate cu senzori pentru masurarea precipitatiilor lichide si solide: Livezeni – Jiul de Vest, Banita – Pestera Bolii, Baraj Valea de Pesti, Statia meteo Parang, Statia meteo Petrosani.

– O statie pentru masurarea calitatii apei: Petrosani – Jiu

– O statie automatizata pentru marirea gradului de siguranta la baraje

Valoarea totala a produselor, serviciilor și lucrărilor prevazute a se realiza la nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu este de aproximativ 6 milioane lei, fără TVA.  

Realizarea sistemului informațional pentru managementul integrat al apelor va permite monitorizarea permanentă, on line, a datelor de gospodărire a apelor, necesare exploatării în siguranță a lucrărilor hidrotehnice și pentru protejarea împotriva inundațiilor. La barajele aflate în administrare se vor monta stațiile automatizate care vor prelua datele de gospodarire a apelor (cota în acumulare, volumul stocat, volumul de atenuare disponibil, imagini amonte și aval, imagine de pe mira hidrometrică, etc.). Stațiile automatizate de pe cursurile de apă vor măsura volumul precipitațiilor solide sau lichide și vor transmite datele on line. Astfel va crește precizia prognozelor hidrologice, iar comunicarea cu administrațiile publice locale, privind apărarea împotriva inundațiilor, se va putea realiza în timp util intervențiilor.

 Pentru dotarea celor doua centre de intervenție rapidă (Craiova și Tg. Jiu) au fost aduse utilajele necesare intervențiilor în cazul apelor mari sau poluărilor. Până acum s-au primit  dotări precum, 1800 m liniari diguri gonflabile, 4 mașini de umplut saci cu nisip, tractor cu remorcă, sisteme de iluminat, un laborator mobil, o barca cu motor, etc.