ABA Jiu: Dezbatere cu 34 de primari pe tema măsurilor pentru reducerea poluării apelor

377

aba jiu 4În data de 31 martie a.c., ora 11.00, la sediul Administratiei Bazinale de Apa  Jiu din Craiova, va avea loc cea de-a doua dezbatere publică din anul 2015, pentru conformarea cu prevederile art.14 din Directiva Cadru Apa 2000/60 a Uniunii Europene, care specifică faptul că “Statele membre trebuie să încurajeze toate părţile interesate în implementarea Directivei şi în elaborarea Planurilor de Management Bazinale”.

În acest context, procesul de informare şi consultare a publicului şi a factorilor interesaţi  cu referire la dezvoltarea Programului de măsuri este o necesitate, rezultatul acestuia contribuind esenţial la îmbunătăţirea şi la realizarea unui Plan de Management Bazinal realist.

Se doreşte obţinerea unei comunicări şi informări  reciproce în ceea ce priveşte realizarea unei baze de date cu informaţii corecte şi actualizate, precum şi posibilităţile de realizare/ finanţare a acestor măsuri.

La dezbatere participă reprezentanti ai Administratiei Nationale ,,Apele Romane”, beneficiarii serviciilor de gospodărire a apelor vizaţi (operatori regionali şi locali de apă)  precum şi reprezentaţi ai organizaţiilor non-guvernamentale de mediu.

Materialele ce vor fi prezentate de reprezentanţii Administratiei Bazinale de Apa JIU, în scopul informării şi consultării publicului vizează următoarele subiecte:

  • Aspecte privind respectarea legislaţiei in vigoare, stadiul realizarii Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu, precum şi informatii privind dezvoltarea programului de măsuri pentru aglomerarile umane;
  • Principalele probleme de gospodărire  a apelor din Bazinul Hidrografic JIU, cu referire la  sursele punctiforme şi difuze de poluare din aglomerările umane, nivelul de poluare generat de acestea şi impactul pe care îl au asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane;
  • Măsurile ce trebuie luate pentru reducerea poluării provenite din aglomerările umane, măsuri de bază –  obligatorii şi măsuri suplimentare pentru reducerea poluării cauzate de activităţile din aglomerările umane la nivelul apelor de suprafaţă şi subterane  din Bazinul Hidrografic JIU;
  • Posibilităţi de finanţare internaţională şi naţională pentru proiecte de investiţii din domeniul mediului.

Au fost invitati să participe la dezbatere reprezentanţii a 34 primării (Baia de Aramă, Closani, Poiana Mare, Dăbuleni, Bechet, Filiaşi, Băileşti, Călăraşi, Runcu, Urdari, Baia de Fier, Scoarţa, Vladimir, Ţicleni, Bumbeşti-Jiu, Motru, Calafat, Strehaia, Danceu, Tg. Cărbuneşti, Mătăsari, Coţofenii din Dos, Bistreţ, Perişor, Şimian, Calopăr, Hurezani, Novaci, Bengeşti-Ciocadia, Segarcea, Bâlteni, Stoina, Floreşti, Gura Văii), 3 operatori regionali (Compania de Apă Oltenia, S.C. SECOM S.A., S.C. Apa Regio Tg. Jiu) şi reprezentanţi ai Sistemelor de Gospodărire a Apelor Dolj, Gorj şi Mehedinţi.

Această întâlnire de lucru se constituie într-un bun exerciţiu pentru activitatea de consultare a celor implicaţi, vizând Programele de măsuri pentru reducerea poluării cauzate de aglomerările umane la nivelul apelor de suprafaţă şi subterane din bazinul hidrografic Jiu.

 

Biroul Relaţii Presă