ABA Jiu consolidează digurile pe sectorul Rovinari-Văleni

1467

aba jiu Administraţia Naţională „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Jiu implementează proiectul: „Aducerea la clasă de importanţă a digurilor de pe râul Jiu, pe sectorul Rovinari – Văleni, judeţul Gorj”, co-finanţat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniu major de intervenţie 1 – „Protecţia împotriva inundaţiilor”.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 22.999.473 lei cu TVA, din care contribuţia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 16.769.532 lei și 6.229.941 lei contribuţia de la Bugetul de Stat.

Obiectivul general al proiectului constă în contribuirea la un management sustenabil al inundaţiilor, în cele mai vulnerabile zone, prin implementarea de măsuri preventive.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarelor tipuri de lucrări:

  • Supraînălțare dig existent – prin realizarea umpluturilor în dig, la cota proiectată, după decopertarea stratului vegetal şi pregătirea stratului de fundare. Digul supraînălţat va avea lăţimea la coronament de 4.00 m, iar panta taluzului exterior 1:2.0;

Lungimea totală a digului supraînălţat este de 11.760m/s ;

  • Consolidare de mal – malul albiei minore, va fi protejat pe toată lungimea propusă cu un pereu uscat din piatră brută de 30 cm grosime, ce se sprijină pe un anrocament din piatră brută, fundat pe o saltea de susţinere;

Lungimea totală a consolidării este de 400 m şi este amplasată pe tronsonul

Plopşoru – Văleni, pe malul stâng al râului Jiu;

  • Subtraversări – pentru împiedicarea pătrunderii apelor mari dinspre râul Jiu în incinta apărată şi pentru scurgerea gravitaţională a apelor meteorice au fost prevăzute 9 subtraversări prin dig;
  • Lucrări anexe: se vor realiza 22 de borne kilometrice pentru urmărirea comportării digului în timp şi se vor monta 8 bariere pentru a interzice circulaţia pe

coronamentul digului.

În prezent se lucrează în 2 puncte, respectiv pe tronsonul Roşia–Vlăduleni pe malul drept al râului Jiu şi pe tronsonul Plopşoru–Văleni în zona localităţii Strâmba-Jiu.

Stadiul fizic al lucrărilor este de aproximativ 40 %.

 Biroul Relaţii Presă