A XXII-a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Muzeul şi Cercetarea Ştiinţifică”, la Muzeul Olteniei

379

simpozionA XXII-a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Muzeul şi Cercetarea Ştiinţifică”, 10 – 12 septembrie 2015, la Muzeul Olteniei Craiova

În perioada 10-12 septembrie 2015, Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, organizează ediţia a XXII-a a Conferinţei ştiinţifice internaţionale “MUZEUL ŞI CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ”.
Devenită tradiţională în capitala Băniei, Conferinţa se constituie deja într-o manifestare ştiinţifică emblematică pentru prestigioasa instituţie muzeală, la care participă cercetători de renume din cadrul multor institute de cercetări biologice, cadre universitare şi muzeografi din ţară şi străinătate (Canada, Germania, Slovacia, Turcia, Bulgaria, Thailanda, Republica Moldova, Albania, Kosovo).
Tematica acestei manifestări ştiinţifice cuprinde următoarele secţiuni: Mineralogie – Paleontologie, Biologie Vegetală, Biologie Animală (Nevertebrate şi Vertebrate), Ecologie şi Protecţia Mediului.
Studiile ştiinţifice prezentate în cadrul Conferinţei sunt, în general, rodul unei îndelungi cercetări a biodiversităţii ecosistemelor supuse schimbărilor climatice globale, precum şi a analizei fenomenelor geologice/climatice petrecute de-a lungul anilor şi erelor în diverse regiuni biogeografice.
Toate lucrările care vor fi susţinute au primit girul colegiului ştiinţific redacţional reprezentat de personalităţi academice din ţară şi străinătate şi vor fi tipărite în anuarul secţiei ajuns la cel de-al XXXI-lea număr, revistă cotată la categoria B+ şi aflată în baza de date Thomson-Reuters.
În cadrul Conferinţei, va avea loc şi prezentarea unei noi publicaţii a muzeului şi anume cartea Structurile şi funcţiile unui sistem bazinal de câmpie, lucrare ce introduce în circuitul public rezultatele unui amplu program naţional de cercetare realizat de dr. Olivia Cioboiu în perioada 1996-2014, asupra unor ecosisteme reprezentative pentru land-shaftul României, care aduc o contribuţie importantă la definirea locului şi rolului acestui sistem bazinal – lacurile mici de baraj Valea Preajba din Câmpia Olteniei.
De asemenea, se va lansa o altă publicaţie a muzeului, Insecte scarabeoidee din fauna Olteniei, autor dr. Cornelia Chimişliu, un studiu original, multilateral şi complex asupra faunei de insecte scarabeoidee din Oltenia, având la bază teza de doctorat a autoarei, cu titlul Cercetări taxonomice şi ecologice asupra familiei Scarabaeidae (Insecta: Coleoptera) în Oltenia”.
Cartea reuneşte atât date preluate din literatura de specialitate publicate de români şi străini în perioada 1904 – 2014 referitoare la insectele scarabeoidee din Oltenia, cât şi rezultatele obţinute de autoare în urma cercetărilor efectuate asupra insectelor scarabeoidee conservate în colecţiile entomologice ale Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta Turnu Severin şi Facultăţii de Horticultură din Craiova.
În programul Conferinţei este cuprinsă şi o excursie documentară aplicativă care are ca scop evidenţierea şi promovarea patrimoniului natural şi a obiectivelor turistice din zona Olteniei (rezervaţii naturale din judeţul Vâlcea), şi totodată, stimularea interesului privind cercetarea ştiinţifică.
Ultima zi este destinată prezentării lucrărilor înscrise ca postere în program. Conferinţa se va încheia cu dezbateri în plen şi concluzii finale.
Lucrările, în număr de 68, vor fi expuse în plen, în sala de şedinţe nr. 1 a Consiliului Judeţean Dolj, între orele 11.15 şi 13.00, şi, continuate pe secţiuni, la sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova din str. Popa Şapcă, nr. 8, începând cu ora 15.00 până la ora 19.30.
Deschiderea oficială a Conferinţei va avea loc în sala de şedinţe nr. 1 a Consiliului Judeţean Dolj, în data de 10 septembrie, ora 10.00.