A.B.A Jiu a finalizat draft-ul Planului de Management al Bazinului Hidrografic Jiu

599

aba jiu (foto: horion.ro)Principalul instrument de implementare al Directivei Cadru Apa 60/2000/EC este Planul de Management, la nivel de bazin hidrografic, elaborat în scopul atingerii “stării bune a apelor”. Acest obiectiv poate fi atins numai prin măsuri de minimizare a poluării apelor. Elementul cheie al Planului de Management il constituie Programul de măsuri, ce trebuie dezvoltat pe toate corpurile de apă ce prezintă risc în neatingerea stării bune a apei.

Administrația Bazinală de Apă Jiu a finalizat și publicat pe site-ul oficial http://www.rowater.ro/dajiu draft-ul Planului de Management al bazinului hidrografic Jiu începând cu data de 22 decembrie 2014, pe care îl supune procesului de consultare a publicului pâna în data de 30 iunie 2015.

Procesul de consultare publică răspunde cerințelor art. 14 din Directiva Cadru Apă 60/2000 a Uniunii Europene, care specifică faptul că ,, Statele membre trebuie să încurajeze toate parțile interesate în implementarea Directivei și în elaborarea Planurilor de Management Bazinale”.

Pe site sunt publicate și supuse consultării publice documentele:

  • Draft-ul planului de management al bazinului hidrografic Jiu 2016 – 2021 și anexele acestuia;
  • Documentul ,,Parerea ta e foarte importantă;
  • Calendarul și programul Planului de Management;
  • Proiectul Planului de management al Districtului Hidrografic al Fluviului Dunărea;
  • Probleme de gospodărire a apelor din cadrul bazinului hidrografic Jiu;
  • Chestionarul privind elaborarea proiectului Planului de Management al bazinului hidrografic Jiu

La  nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu se vor organiza întâlniri cu factorii interesați pentru fiecare problematică / categorie de utilizatori (aglomerări umane, industrie, agricultură, alterări hidromorfologice), în scopul consultării acestora pe probleme specifice. Se va avea în vedere prezentarea aspectelor relevante din bazinul hidrografic Jiu, presiunile semnificative, așa cum au fost ele identificate în cel de-al doilea ciclu de elaborare a planului de management, rezultatele evaluării stării / potențialului ecologic și al stării chimice ale corpurilor de apă, identificarea riscului de neatingere a obiectivelor de mediu, măsurile de bază și posibilele măsuri suplimentare prevăzute pentru atingerea stării bune.

 Biroul Relaţii Presă