58.000 de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii de imobile din județul Dolj

657

cadastrareÎncepând cu anul 2016, peste 58.000 de cărți funciare au fost eliberate gratuit pentru proprietarii de imobile din județul Dolj, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Lucrările de cadastru general au fost finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj.

 

Proprietarii imobilelor din comuna Goicea, județul Dolj, vor primi cele 14.204 de cărți funciare eliberate gratuit, începând cu data de 15 martie 2018. În comuna Goicea, care măsoară 5.815 ha, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale (UAT) au început în luna martie 2016.

 

Alte 9.261 de cărți funciare eliberate gratuit în cadrul PNCCF, pentru o parte din proprietarii imobilelor din 13 UAT-uri din județul Dolj, au fost predate primarilor  în data de 15 martie 2018, acestea reprezentând o suprafață de 5.996 ha terenuri agricole din localitățile Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, Băilești, Calopăr, Cîrcea, Ciupercenii Noi, Dăbuleni, Dioști, Giubega, Gogoșu, Izvoare, Robănești, Vârvoru de Jos, ce a fost cadastrată cu finanțare de la ANCPI.

 

În prezent, din totalul de 111 unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Dolj, 3 sunt cadastrate în proporție de sută la sută, iar în alte 106 se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.

 

Totodată, în 2018 vor începe lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor în cele 31 de comune din județul Dolj aflate pe lista celor 660 de UAT-uri din mediul rural din toate județele țării, care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

 

Obiectivul principal al PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de aproximativ 312 milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, altă sursă de finanțare poate fi bugetul local.

 

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, www.ancpi.ro.