200 milioane de euro pentru eficientizarea energetică a IMM-urilor și a întreprinderilor mari

148
Schemă de stat pentru investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – 200 de milioane de euro
Se finanțează:
– investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.
– investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.
Bugetul alocat este 200.000.000 euro și reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro și bugetul de stat în valoare de 30.000.000 euro.
Această schemă cuprinde două apeluri de proiecte, după cum urmează:
– Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile
Apelul se deschide la 18 octombrie 2022, ora 10.00 și se închide la 1 noiembrie 2022, ora 17.00.
Alocarea este de 115.000.000 euro echivalent a 569.250.000 lei, din care 97.750.000 euro, echivalentul a 483.862.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 17.250.000 euro, echivalentul a 85.387.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat.
– Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial).
Apelul se lansează la 18 octombrie 2022, ora 10.00, iar închiderea este programată la 1 noiembrie 2022, ora 17.00.
Alocarea este de 85.000.000 euro echivalent a 420.750.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro, echivalentul a 357.637.500 lei, finanțare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 12.750.000 euro, echivalentul a 63.112.500 lei, contribuția națională prin bugetul de stat.
În cadrul apelurilor de proiecte lansate se asigură finanțarea în valoare minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.
Precizăm că proiectele ce vizează stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid. De asemenea, achiziționarea de pompe de căldură sau panouri fotovoltaice este eligibilă ca și cheltuială eligibilă pentru această categorie de investiții.
Ghidul Solicitantului, aici
Toate informațiile necesare se găsesc pe site-urile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: www.fonduri-ue.ro ; https://mfe.gov.ro