𝗔𝗺𝗲𝗻𝘇𝗶 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝘀𝘁𝗲 1.700.000 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝗶 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗲𝗰ț𝗶𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗰𝗶𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗻𝗲𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁ăț𝗶 î𝗻 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 ş𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮ţ𝗶𝗲

58
Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii din domeniul 𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙪𝙧𝙖𝙣𝙩𝙚 ş𝙞 𝙖𝙡𝙩𝙚 𝙖𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩ăţ𝙞 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙘𝙞𝙞 𝙙𝙚 𝙖𝙡𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖ţ𝙞𝙚, desfășurată în perioada 12 – 15 iunie, s-a finalizat cu 1.212 de controale în urma cărora au fost dispuse 471 de sancțiuni contravenționale, din care 224 de amenzi. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 1.731.100 de lei, din care 1.284.000 de lei pentru muncă nedeclarată și subdeclarată. Au fost identificate 66 de persoane care lucrau fără forme legale.
🎯 Obiectivele campaniei au fost eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
💬„𝐷𝑖𝑛 𝑎𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑒𝑓ăș𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑢 𝑐𝑎 𝑢𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑖𝑧ă𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒, 𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑐ă 𝑛𝑒𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡ăț𝑖𝑙𝑒 î𝑛𝑡â𝑙𝑛𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑖 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑣𝑒𝑛𝑡 î𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑐 𝑎𝑛𝑔𝑎𝑗𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 ș𝑖 𝑓𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑖𝑖 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎, î𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑢𝑙 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙, 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑐ă î𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛ță 𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎ț𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑐ă ş𝑖 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟ă, 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑒𝑎 ș𝑖 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒, î𝑛𝑡𝑜𝑐𝑚𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛ţ𝑒𝑖 𝑜𝑟𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑐ă 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎ț𝑖, 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑢𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑒, 𝑐𝑒𝑙 𝑠ă𝑝𝑡ă𝑚â𝑛𝑎𝑙 ș𝑖 𝑑𝑒 𝑠ă𝑟𝑏ă𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒, 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑎𝑝𝑡𝑒. 𝐶𝑒𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢 𝑚𝑢𝑛𝑐ă 𝑛𝑒𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡ă 𝑎𝑢 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑗𝑢𝑑𝑒ț𝑒𝑙𝑒 𝐵𝑢𝑧ă𝑢, 𝐴𝑟𝑔𝑒ș ș𝑖 𝑇𝑖𝑚𝑖ș. 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛ț𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑛𝑐ă 𝑎𝑢 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑠 1.506 𝑚ă𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑐𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒 ș𝑖 𝑎𝑙 𝑐ă𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑑 𝑑𝑒 î𝑛𝑑𝑒𝑝𝑙𝑖𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑣𝑎 𝑓𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑡”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.
🔴Cele mai frecvente neconformități constatate în domeniul 𝐫𝐞𝐥𝐚ț𝐢𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐜ă au fost:
▪️Nerespectarea obligației privind încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate;
▪️Încălcarea, de către angajator, a obligației privind evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru și supunerea controlului inspectorilor de muncă a acestei evidenţe;
▪️Nerespectarea obligaţiei referitoare la acordarea repausului de 24 ore dupã o duratã zilnicã a timpului de muncã de 12 ore;
▪️Neaplicarea prevederilor referitoare la munca suplimentară, repausul săptămânal, programarea efectuării concediului de odihnă;
▪️Nerespectarea dispozițiilor privind regulamentul intern: întocmire, dispoziții obligatorii, aducerea la cunoștința salariaților;
▪️Nerespectarea prevederilor legale privind contractul de muncă cu timp parțial și programul de lucru inegal;
▪️Angajatorul nu a inclus în contractul individual de muncă toate elementele obligatorii a fi cuprinse, conform legii;
▪️Nerespectarea prevederilor referitoare la datele transmise în REVISAL: transmiteri tardive sau incomplete, date eronate.
▪️Dosare de personal incomplete.
Toate reacĹŁiile:

19