𝐄𝐗𝐏𝐎𝐍𝐀𝐓𝐔𝐋 𝐋𝐔𝐍𝐈𝐈 𝐅𝐄𝐁𝐑𝐔𝐀𝐑𝐈𝐄 la Secția de Științele Naturii – 𝐒𝐭𝐚̆𝐧𝐜𝐮𝐭̦𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐚𝐥𝐛𝐢𝐧𝐢𝐬𝐦 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

138

𝐒𝐭𝐚̆𝐧𝐜𝐮𝐭̦𝐚 (𝐶𝑜𝑟𝑣𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑢𝑙𝑎, 𝑠𝑖𝑛. 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑒𝑢𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑑𝑢𝑙𝑎), este cea mai mică dintre speciile familiei Corvidae (𝑜𝑟𝑑. 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠, 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑣𝑒𝑠), fiind considerată totodată a fi una dintre cele mai inteligente specii de păsări din regiunea palearctică.

𝐏𝐚𝐬𝐚̆𝐫𝐞𝐚 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐬𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒̦𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐞𝐥𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐢𝐢 𝐚 𝐦𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐦𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮, 𝐝𝐞 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭𝐮𝐥 𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠 𝐛𝐚̆𝐧𝐚̆𝐭̦𝐞𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐋𝐢𝐧𝐭̧𝐢𝐚, 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝟏𝟗𝟐𝟔, 𝐥𝐚 𝐢̂𝐦𝐩𝐥𝐢𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐚 𝟑 𝐚𝐧𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢̂𝐧𝐟𝐢𝐢𝐧𝐭̦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐈𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐚̆ 𝐚𝐥 𝐂𝐫𝐚𝐢𝐨𝐯𝐞𝐢; are o deosebită valoare documentar-științifică, reprezentând un foarte rar exemplar cu albinism total (anomalie genetică manifestată prin incapacitatea organismului de a produce pigmentul natural numit melanină).
𝐸𝑥𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑢𝑙, 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑎𝑝𝑒 106 𝑎𝑛𝑖, 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡 𝑖̂𝑛 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎, 𝑙𝑎 𝑇𝑖𝑟𝑜𝑙, 𝑙𝑎 24.06.1918, 𝑑𝑒 𝑐𝑎̆𝑡𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒 𝐿𝑖𝑛𝑡̧𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑓𝑒𝑙, 𝑠-𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡 𝑠̦𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖 𝑟𝑎𝑟𝑖𝑠𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑠𝑒.
Coroborând valoarea sa documentar-științifică cu cea memoria¬listică, piesa a întrunit condițiile de clasare în categoria Tezaur a patrimoniului cultural național (P.C.N.) în anul 2020.
▶️Caracteristici bio-ecologice ale speciei:
– este o pasăre sedentară ĂŽn țara noastră, populând atât așezările urbane sau rurale cât și pădurile de foioase de la șes până ĂŽn etajul montan (circa 800 m altitudine);
– este monogamă, perechile păstrându-se, de regulă, toată viața;
– cuibărește semicolonial, populațiile din areale sălbatice își construiesc cuibul ĂŽn scorburi și ĂŽn pereți de stâncă, pe când cele antropofile ĂŽn diferite cavități din ziduri, coșuri, ornamentații, ĂŽn clopotnițe, sub acoperișuri etc; la construirea sau renovarea cuibului participă ambii parteneri, care, tot ĂŽmpreună, se ocupă de creșterea puilor.
– este omnivoră și sociabilă, hrănindu-se adeseori pe terenuri agricole ĂŽmpreună cu alte corvide (ex. cioara de semănătură) sau cu grauri; hrana ei constă ĂŽn mici nevertebrate culese de pe sol (ĂŽn special insecte), semințe, fructe, resturi menajere, iar ocazional consumă ouăle altor specii de păsări;
– ĂŽn ce privește longevitatea, vârsta maximă ĂŽnregistrată la exemplare inelate a fost de 20 de ani si 4 luni, (Fransson, T., Jansson, L., Kolehmainen, T., Kroon, C. & Wenninger, T. 2017. EURING list of longevity records for European birds).
👉Material realizat de: Muzeograf dr. 𝑀𝑖𝑟𝑒𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑅𝑖𝑑𝑖𝑐ℎ𝑒, Secția de Științele Naturii, Muzeul Olteniei.